تاثیر بارگذاری دورهای بر مقاومت استاتیكی ماسهی لایدار

دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران - 1394
چکیده:
افزودن ريزدانهي غير خميري به ماسه، ميتواند رفتار آن را تا حد زيادي تغيير دهد. اين تغيير بيشتر به دليل تفاوت اندازهي دانههاي ماسه و ريزدانه است. تا كنون پژوهشهاي زيادي براي درك بهتر تاثير ريزدانهي غير خميري بر مقاومت استاتيكي و دورهاي ماسه انجام شده است كه در همهي آنها تلاش شده است تا مخلوط ماسه و ريزدانه تا حد امكان همگن باشد. اما اعمال بار دورهاي بر اين نوع خاكها، باعث ايجاد ناهمگوني در آنها ميشود و در صورتي كه خاك بر اثر اين نوع بارگذاري گسيخته نشود، رفتار استاتيكي آن نسبت به حالت پيش از بارگذاري تغيير خواهد كرد. نتايج نشان ميدهد كه در درصد ريزدانهي پايين، بارگذاري دورهاي با وجود آنكه در تنجشهاي كم باعث كاهش مقاومت زهكشينشده ميشود، اما تاثير چنداني بر مقاومت حالت پايدار خاك ندارد. با افزايش درصد ريزدانه، بارگذاري دورهاي باعث تغيير مقاومت هم در تنجشهاي كم و هم در حالت پايدار ميشود.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مقاله کنفرانس: مطالعه تأثیر نانورس بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار تنش کرنشی ماسه لای دارتحت بارگذاری استاتیکی

اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست - 1394

مقاله کنفرانس: تاثیر نرخ بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا

سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی - 1395

پایان نامه: بررسی مقاومت ضربه ای بتن الیافی در بارگذاری شبه استاتیکی و دینامیکی

استاد راهنما: محمود نیلی ، استاد مشاور: محمد شوشتری ، علی علوی نیا ، دانشجو: امیرحسین قربان خانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: بررسی تاثیر جایابی مناسب UPFC بر روی حد بارگذاری استاتیكی سیستم قدرت

دوازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق - 1388

پایان نامه: ارزیابی اثر سن بر رفتار مکانیکی زباله تحت بارگذاری استاتیکی

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی و مهندسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: تحلیل تاثیر افزودن نانوذرات سیلیکا بر شکست بین لایه ای صفحات کامپوزیتی تحت بارگذاری استاتیکی

استاد راهنما: غلامحسین لیاقت ، دانشجو: حسین موحدی آلنی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی مکانیک - 1393 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات