بررسی روند تغییرات و میزان فلزات سنگین (Pb, Zn, Cu, Cd) در گاماروسهای مصب رودخانه‌های سواحل دریای خزر (نور تا فریدونکنار)

استاد راهنما: محمد شریف فاضلی محمد شریف فاضلی ، دانشجو: علیرضا حسینی علیرضا حسینی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1377 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
با توجه به رشد بی‌رویه جمعیت و در پی آن فعالیتهای مختلف انسانی اعم از شهری، صنعتی و کشاورزی و از همه مهم‌تر نیاز مبرم آنان به آب ، انسانها را بر آن داشته تا تجمع شهری و روستایی و فعالیتهای صنعتی و کشاورزی خود را در جوار رودخانه‌ها و مناطق ساحلی معطوف داشته که خود نهایتا منجر به آلودگی اکوسیستمهای آبی (رودخانه‌ها و بالاخص مصب رودخانه‌ها) به طور مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد. که رودخانه‌های جنوب شرقی دریای خزر نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند. پس از مطالعه و تعیین 10 رودخانه، نمونه‌برداری و آنالیز آنها طبق روش استاندارد بین‌المللی صورت گرفت و عناصر سنگین (Zn, Cu, Pb, Cd) در گاماروسهای نر، ماده و نابالغ (شاخص آلودگی در منطقه) مصف رودخانه‌های جنوب شرقی دریای خزر (از فریدونکنار تا نور) اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل گردیده است . نتایج حاصله مبین آن است که میزان جذب و تجمع عناصر سنگین در گاماروسهای نر و ماده نسبتا یکسان بوده و این میزان تجمع به جنسیت گاماروسها ارتباطی نداشته و بر یکدیگر تاثیرگذار نیستند. ولی نسبت و مقایسه میزان جذب و تجمع عناصر سنگین در گاماروسهای نر و ماده (بالغ) و نابالغین از تفاوت معنی‌داری برخوردار می‌باشد، که نشان‌دهنده وابستگی این تغییرات به سن گاماروسهاست . در عین حالی که میزان تجمع عناصر سنگین در گاماروسهای بالغ بیش از نابالغین می‌باشد، ولی قدرت جذب و نسبت تجمع عناصر در گاماروسهای نابالغ در طی دوران کوتاه نابالغی، درصد بیشتر و زیادتری (50 الی 80 درصد) را به خود اختصاص داده و تنها 20 درصد از کل میزان عناصر، در طی دوران بلوغ جذب بدن آنها گردیده است . همچنین مقایسه میزان آلودگی (تجمع عناصر سنگین در گاماروسها) در ایستگاههای شماره 1 و 2 و 3 (مصب رودخانه‌های فریدونکنار، هراز و محمودآباد) بیشتر از دیگر ایستگاهها بوده که، با توجه به فعالیتهای مختلف انسانی در منطقه، مراتب و دلایل محکمتر شده و مسلما می‌توان گاماروسها را به عنوان شاخص مهم جذب و تجمع عناصر سنگین و نهایتا شاخص آلودگی محیط دانست .

مقاله کنفرانس: بررسی و اندازه‌گیری میزان فلزات سنگین (Hg,Cd,Pb,As) در مصب رودخانه‌های غرب دریاچه ارومیه

ششمين همايش ملي دانشجويي مهندسي شيمي و پنجمين همايش ملي دانشجويي مهندسي نفت - 1385

پایان نامه: بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Zn، Fe، Cu، Pb، Cd در رسوبات و میگوی Palaemon elegans

استاد راهنما: سید جعفر سیف آبادی مختاری ، استاد مشاور: نادر بهرامی فر ، دانشجو: مجتبی پرورش ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: ارزیابی آلودگی (Cu,Cd,Cr,Zn,Fe,Pb) در رسوبات دریای خزر نسبت به (سواحل استان گیلان)

ششمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران - 1388

پایان نامه: بررسی تجمع فلزات سنگین Zn،Pb،Fe،Cu،Cd در رسوبات و میگوی Palaemon Elegans در منطقه ساحلی نور

استاد راهنما: جعفر سیف آبادی ، استاد مشاور: نادر بهرامی فر ، دانشجو: مجتبی پرورش عربانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1387 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: بررسی وجود فلزات سنگین Zn،Pb،Cu،Cd درآبهای زیرزمینی بندرعباس طی سالهای 1389_1391

همايش ملي راهكارهاي پيش روي بحران آب در ايران و خاورميانه - 1393
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات