دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پایان نامه: عوامل موثر بر شکل گیری نقاشی قهوه خانه ای

استاد راهنما: منصور حسامی ، استاد مشاور: اصغر جوانی ، دانشجو: کریم زارعی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه: عوامل موثر بر شكل گیری افكار عمومی

مطالعات میان رشته ای فرهنگ و ارتباطات » بهار تا زمستان 1390  شماره4-5

مقاله نشریه: عوامل موثر در شكل گیری دانشگاه كارآفرین

پیك شورا » بهمن و اسفند 1388  شماره257

مقاله نشریه: عوامل موثر در شكل گیری دانشگاه كارآفرین

رهیافت » بهار و تابستان 1388  شماره44

مقاله نشریه: عوامل موثر در شكل گیری سبك معماری

تازه های ساختمان و مسكن »   (پياپي 33)، پاييز و زمستان 1386  شماره3-4

مقاله کنفرانس: عوامل موثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین

همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی - 1395

مقاله کنفرانس: تحلیلی بر عوامل موثر بر شکل گیری و استقرار سکونتگاه ها غیررسمی در کلانشهر تهران

دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار - 1395

مقاله نشریه: عوامل اجتماعی موثر بر شكل گیری سینمای زن در ایران

مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان »   (پياپي 12)، زمستان 1385  شماره3

مقاله کنفرانس: عوامل موثر بر شکل گیری رفتار سیاسی در سازمان

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور - 1394
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات