دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پایان نامه: کنترل خشم و تاب آوری در دختران نوجوان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده اقتصاد و حسابداری - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: بررسی اثربخشی سایکودرام(روان نمایشگری) بر کم رویی دختران نوجوان

کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی - 1394

پایان نامه: بررسی تاثیرآموزش مهارتهای زندگی در ایجاد سازگاری و سلامت روان نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان همدان

استاد راهنما: محمد اورکی ، استاد مشاور: مهران فرج الهی ، دانشجو: سمیه برزگر ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: کانون اصلاح و تربیت جوانان بزهکار

دانشجو: هرمز مسعودی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - 1362 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: نقش کانون اصلاح و تربیت در اصلاح شخصیت مجرمانه نوجوانان بزهکار در تهران

استاد راهنما: بتول پاکزاد ، استاد مشاور: عباس تدین ، پدیدآور: مریم عظیمی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات