دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مقاله کنفرانس: رابطه بین وضعیت اقتصادی خانواده ها با هوش هیجانی نوجوانان

اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي - 1393

پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی با خودکارآمدی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران

استاد راهنما: علاء الدین اعتماد اهری ، استاد مشاور: فردوس یادگاری ، دانشجو: فاطمه جعفری ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان ساکن در مراکزبهزیستی و نوجوانان داخل خانواده

اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی - 1394

مقاله کنفرانس: بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان

همايش منطقه اي روانشناختي كودك و نوجوان - 1390

مقاله نشریه: تحلیل رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان

جامعه شناسی كاربردی »   (پياپي 44)، زمستان 1390  شماره4
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات