دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مقاله کنفرانس: رابطه بین وضعیت اقتصادی خانواده ها با هوش هیجانی نوجوانان

اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي - 1393

پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی با خودکارآمدی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران

استاد راهنما: علاء الدین اعتماد اهری ، استاد مشاور: فردوس یادگاری ، دانشجو: فاطمه جعفری ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان ساکن در مراکزبهزیستی و نوجوانان داخل خانواده

اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی - 1394

مقاله کنفرانس: بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران واثربخشی مدارس راهنمایی شهر همدان

سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1395

پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

استاد راهنما: محمدحسن پرداختچی ، استاد مشاور: محمد قهرمانی ، دانشجو: لیلا نجاتی حاتمیان ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1386 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات