دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پایان نامه: مقایسه اثربخشی ایماگوتراپی و زوج درمانی ستیر بر پایداری زندگی زوجین متعارض شهر شیراز

استاد راهنما: نازنین هنرپروران ، دانشجو: خدیجه حیدری ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: اثربخشی زوج درمانی رفتاری ارتباطی برنشتاین بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین در معرض طلاق

اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده - 1393

پایان نامه: مقایسه اثربخشی خانواده درمانی ستیر با زوج درمانی هیجان محور بر مهارت‌های ارتباطی و کاهش تعارض‌های زناشویی زوجین

استاد راهنما: علی فتحی آشتیانی ، استاد مشاور: علی اکبر سلیمانی ، پدیدآور: الهام عبدالهی راد ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی، بهبود روابط کلامی- غیرکلامی و تحریف های شناختی بین فردی زوج های متعارض

استاد راهنما: علی کیمیایی ، استاد مشاور: علی مشهدی ، دانشجو: آفرین رجائی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: اثربخشی مشاوره گروهی راه¬حل محور بر سبک¬های مقابله¬ای زناشویی، کیفیت رابطه و کاهش میل به طلاق در زوج¬های متعارض

استاد راهنما: سیدعلی کیمیایی ، استاد مشاور: علی مشهدی ، دانشجو: حجت رضازاده ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: بررسی اثربخشی زوج درمانی به شیوه ی گاتمن بر الگوها و باورهای ارتباطی زوجین متعارض دانشجو

استاد راهنما: سید علی کیمیایی ، استاد مشاور: حسین حسن آبادی ، دانشجو: فایزه محرومی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات