دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پایان نامه: بررسی و مقایسه تاثیر زوج درمانی هیجان مدار (EFT) و زوج درمانی سیستمی تلفیقی (IST) در حل صدمه دلبستگی و اضطراب صمیمیت زوج ها

دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1389 - [پایان نامه دکترا]

پایان نامه: اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر تعارضات زناشویی و سبک دلبستگی

استاد راهنما: پروین رفیع نیا ، استاد مشاور: پرویز صباحی ، دانشجو: مطهره ماجونی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی - 1394

مقاله کنفرانس: اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی - 1394

مقاله کنفرانس: اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهزیستی ذهنی

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور - 1394

پایان نامه: اثربخشی رویکرد زوج درمانی هیجان مدار (EFT) بر سبک دلبستگی بزرگسالان و صمیمیت جنسی زوجین

استاد راهنما: رقیه موسوی ، استاد مشاور: علیرضا مهدویان ، دانشجو: فرنوش بدیهی زراعتی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات