دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پایان نامه: بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی با سبک های مدیریت تعارض

استاد راهنما: علی خالق خواه ، استاد مشاور: عادل زاهد بابلان ، دانشجو: حسینعلی ابراهیم پور ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان با رفتارهای غیر مولد کاری

استاد راهنما: مهدی حقیقی کفاش ، استاد مشاور: حامد دهقانان ، دانشجو: بهنوش زرندی باغینی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه: رابطه مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض مدیران دوره متوسطه

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی »   (پياپي 19)، پاييز 1393  شماره3

مقاله کنفرانس: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی كاركنان و تعارض سازمانی

ششمين كنفرانس بين المللي مديريت - 1387

پایان نامه: بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی، خلاقیت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس

استاد راهنما: یحیی کاظمی ، استاد مشاور: ولی مهدی نژاد ، دانشجو: نجمه جلال زایی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: نقش واسطه ای مهارت های ارتباطی در تبیین رابطه ویژگی های شخصیتی باانگیزش پیشرفت تحصیلی

اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران - 1394

پایان نامه: رابطه مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان پلیس

استاد راهنما: مژگان سپاه منصور ، استاد مشاور: محمود جمالی ، دانشجو: پروانه قهرمانی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه: رابطه ویژگی های شخصیتی زنان معتاد با نظم اجتماعی

نظم و امنیت انتظامی »   (پياپي 8)، زمستان 1388  شماره4
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات