دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پایان نامه: بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی با سبک های مدیریت تعارض

استاد راهنما: علی خالق خواه ، استاد مشاور: عادل زاهد بابلان ، دانشجو: حسینعلی ابراهیم پور ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه: رابطه مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض مدیران دوره متوسطه

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی »   (پياپي 19)، پاييز 1393  شماره3

مقاله کنفرانس: بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های حل تعارض با نگرش به روابط فرازناشویی

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری - 1396

پایان نامه: بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی، خلاقیت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس

استاد راهنما: یحیی کاظمی ، استاد مشاور: ولی مهدی نژاد ، دانشجو: نجمه جلال زایی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان با رفتارهای غیر مولد کاری

استاد راهنما: مهدی حقیقی کفاش ، استاد مشاور: حامد دهقانان ، دانشجو: بهنوش زرندی باغینی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: رابطه ویژگی های شخصیتی و دموگرافیکی با مهارت های ارتباطی کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش خوزستان

استاد راهنما: عبدالحمید حبیبی ، استاد مشاور: طاهره ازمشا ، دانشجو: مصطفی مرتضوی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - 1390 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی كاركنان و تعارض سازمانی

ششمين كنفرانس بين المللي مديريت - 1387

مقاله کنفرانس: نقش واسطه ای مهارت های ارتباطی در تبیین رابطه ویژگی های شخصیتی باانگیزش پیشرفت تحصیلی

اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران - 1394
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات