این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقایسه اثربخشی الگوی مشورت رفتاری مشترک با آموزش والدین براساس رویکرد آدلری بر کاهش نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان ۸ تا ۱۰ ساله شهر تهران

کلیدواژه: الگوی مشورت رفتاری مشترک ، آموزش والدین براساس رویکرد آدلری ، نشانگان درونی سازی ، نشانگان برونی سازی ، conjoint behavioral consultation ، Adlerian parent education ، internalizing symptoms ، externalizing symptoms

مقایسه اثربخشی الگوی مشورت رفتاری مشترک با آموزش والدین براساس رویکردآدلری بر کاهش نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان 8 تا 10 ساله شهر تهران

نویسندگان: ، ، ، ،
کلیدواژه: الگوی مشورت رفتاری مشترک ، آموزش والدین براساس رویکرد آدلری ، نشانگاندرونی سازی ، نشانگان برونی سازی

مقاله کنفرانس: اثربخشی مشورت رفتاری مشترک بر کاهش نشانگان درونی سازی کودکان پیش دبستانی

نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی) - 1395

مقاله نشریه: اثربخشی برنامه آموزش والدین بر كاهش مشكلات رفتاری كودكان

روان شناسی كاربردی »   (پياپي 20)، زمستان 1390  شماره4

مقاله کنفرانس: بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی والدین بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی شهر آمل

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - 1395

پایان نامه: اثربخشی آموزش موسیقی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی 8 تا 10 ساله

استاد راهنما: فریبا حسنی ، استاد مشاور: ریتا لیاقت ، دانشجو: الناز نقیبی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: مقایسه اثربخشی رویکرد آموزش شناختی - رفتاری زوجین با آموزش زوجین براساس رویکرد روایت درمانگری در کاهش تعارضات زناشویی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1387 - [دکترای تخصصی]
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات