دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پایان نامه: رابطه ی سبک های دلبستگی و مهارت های ارتباطی با احساس تنهایی در دانش آموزان

استاد راهنما: مژگان سپاه منصور ، دانشجو: الهام چهاردولی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: رابطه سبک های دلبستگی با احساس تنهایی در دانش آموزان دختر دبیرستانی دوره اول شهراهواز

دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1395
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات