اثربخشی مشاوره گروهی با روش حل مساله با تاكید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوجین

مشاوره شغلی و سازمانی » تابستان 1390  شماره7
چکیده:
چكيده: اين پژوهش به منظور اثربخشي مشاوره گروهي با شيوه حل مسئله با تاكيد بر نيازهاي بنيادين نظريه انتخاب در بهبود روابط زوج ها طراحي و اجرا گرديد. جامعه پژوهش حاضر زوج هاي ساكن شهرستان كرج بودند. با توجه به اهداف پژوهش از شيوه نمونه گيري داوطلبانه استفاده شده است و از ميان جامعه 12 زوج انتخاب شدند و سپس با توجه به طرح پژوهشي به كار رفته كه از طرح هاي نيمه آزمايشي (گروه كنترل نابرابر) بود 6 زوج در گروه كنترل به شيوه تصادفي جايگزين شدند. و روش آماري مرد استفاده t استودنت مستقل بود. پرسشنامه الگوهاي ارتباطي كريستنسن و شنك به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. نتيجه پژوهش نشان داد كه مشاوره گروهي با شيوه حل مسئله با تاكيد بر نيازهاي بنيادين نظريه انتخاب در بهبود روابط زوج ها موثر بوده است. مشاوره گروهي با شيوه حل مساله با تاكيد بر نيازهاي بنيادين توانست باعث افزايش گفتگوي سازنده زوج ها شود و هم چنين باعث كاهش الگوي توقع-كناره گير و اجتناب متقابل زوج ها گردد كه همگي اين فرضيه ها در سطح 5% معنادار بودند.

کليدواژگان: حل مساله، نيازهاي بنيادين، الگوهاي ارتباط
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 5 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

اثربخشی مشاوره گروهی با روش حل مسأله با تأکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوجین

نویسندگان: ، ، ، ،
کلیدواژه: حل مسأله ، نیازهای بنیادین ، الگوهای ارتباط

اثربخشی مشاوره گروهی با روش حل مساله با تاکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوجین

نویسندگان: ، ، ، ، ،
کلیدواژه: حل مساله ، نیازهای بنیادین ، الگوهای ارتباط

پایان نامه: اثربخشی مشاوره گروهی با روش حل مساله با تاکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوجین

استاد راهنما: شکوه نوابی نژاد ، استاد مشاور: باقر ثنایی ذاکر ، دانشجو: حسین کشاورز افشار ،
دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1386 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه: اثربخشي مشاوره با تاكيد بر نظريه انتخاب در كاهش طلاق عاطفي زوجين

روانشناسی خانواده » پاييز و زمستان 1395 شماره2

پایان نامه: اثربخشی مشاوره با تأکید بر نظریه انتخاب در کاهش طلاق عاطفی و بهبود نگرش به خیانت زوجین

استاد راهنما: منصور سودانی ، استاد مشاور: خدیجه شیرالی نیا ، دانشجو: سهیلا کریمی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب گلاسر بر کاهش دلزدگی عاطفی زوجین

دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1395

مقاله کنفرانس: اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب گلاسر بر کاهش دلزدگی زناشویی زوجین

دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1395

کتاب: روش گروهی حل مساله: گامی فراسوی بهبود بهره‌وری

نويسنده: میک رابسن ،
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی - 1374

مقاله کنفرانس: بررسی اثربخشی مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب بر هویت اجتماعی نوجوانان خانواده های ایثارگر

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران - 1394

مقاله کنفرانس: تصمیم گیری گروهی در حل مساله انتخاب تامین كنندگان : روش بردا

اولين كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات ايران - 1386
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات