نام و نام خانوادگی: ارزو عظیمی خویی
تعداد اسناد علمی: 2
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

ابر حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش ها در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (1)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (1)
خانواده و پژوهش (1)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات