نام و نام خانوادگی: اصغر جعفری
تعداد اسناد علمی: 67
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

رابطه بلوغ عاطفی با سازگاری اجتماعی نوجوانان

پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1396

رابطه بلوغ عاطفی و تاب آوری با سازگاری اجتماعی نوجوانان

پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1396

تغییرات ابعاد عملکرد خانواده و مقایسه آنها در بین الگوهای جدید خانواده

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1395

مقایسه پیش بینی کننده های رضایت زناشویی در چرخه های گوناگون خانواده براساس تغییرات کارکرد خانواده

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1395

تعیین رابطه حمایت اجتماعی و تعارض والد نوجوان با بحران وجودی نوجوانان

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1395
ابر حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش ها در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (33)
مقاله نشریه (22)
کتاب (7)
پایان‌نامه (5)
محل نشر
کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم (4)
دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی (3)
سومین همایش ملی فن اوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی (3)
کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری (3)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (2)
تازه ها و پژوهش های مشاوره (2)
دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات (2)
دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی (2)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (2)
فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده (2)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات