نام و نام خانوادگی: ثریا اعتمادی
تعداد اسناد علمی: 6
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

ابر حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش ها در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (5)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
تازه ها و پژوهش های مشاوره (1)
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1)
علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی (1)
علوم پزشکی رازی (1)
مدیریت ارتقای سلامت (1)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات