نام و نام خانوادگی: حسن حیدری
تعداد اسناد علمی: 382
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

ابر حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش ها در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (137)
مقاله نشریه (109)
پایان‌نامه (99)
کتاب (37)
محل نشر
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (7)
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (7)
کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی (7)
اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی (5)
سومین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری (5)
پژوهش های اقتصادی ایران (5)
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی (5)
پژوهشنامه اقتصادی (5)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (4)
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی (4)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات