نام و نام خانوادگی: حسین حسن ابادی
تعداد اسناد علمی: 111
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

اثربخشی گروه درمانی هیجان-مدار بر اضطراب اجتماعی و نظم جویی هیجان در زنان مبتلا به اختلال خوردن

استاد راهنما: حسین حسن آبادی ، استاد مشاور: علی مشهدی ، دانشجو: ارمغان مرتاض هجری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

اثربخشی معنادرمانی به بر مثبت‌اندیشی، امیدواری و شادکامی بیماران دیابتی

استاد راهنما: حسین حسن آبادی ، دانشجو: فاطمه صفری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر تاب آوری و آثار سوگ در زنان مبتلا به سوگ نابهنجار

استاد راهنما: حسین حسن آبادی ، استاد مشاور: حسین کارشکی ، دانشجو: مائده علی پور ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

اثربخشی درمان دیالکتیکی بر تنظیم هیجانی و حافظه کاری در بانوان مبتلا به افسردگی

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
ابر حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش ها در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (70)
مقاله نشریه (21)
مقاله کنفرانس (13)
کتاب (7)
محل نشر
روانشناسی بالینی (3)
چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان (3)
اصول بهداشت روانی (2)
علوم پیراپزشکی و توانبخشی (2)
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (1)
اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده (1)
تازه ها و پژوهش های مشاوره (1)
تحقیقات علوم رفتاری (1)
جستارهای ادبی ( ادبیات و علوم انسانی سابق) (1)
خانواده پژوهی (1)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات