نام و نام خانوادگی: حسین کشاورز افشار
تعداد اسناد علمی: 31
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

ابر حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش ها در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (17)
کتاب (10)
پایان‌نامه (3)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
علوم رفتاری (3)
مشاوره شغلی و سازمانی (3)
طب نظامی (2)
تازه ها و پژوهش های مشاوره (1)
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی (1)
روان شناسی مدرسه (1)
روان شناسی کاربردی (1)
سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت (1)
فرهنگ مشاوره و روان درمانی (1)
فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده (1)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات