نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا کاکاوند
تعداد اسناد علمی: 6
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

ابر حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش ها در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (6)
محل نشر
روان شناسی سلامت (2)
تازه ها و پژوهش های مشاوره (1)
تازه های علوم شناختی (1)
دانشگاه علوم پزشکی البرز (1)
پژوهشنامه تربیتی (1)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات