نام و نام خانوادگی: رقیه موسوی
تعداد اسناد علمی: 43
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

بررسی زمینه های موثر در اختلال خواندن و نوشتن پایه های اول و دوم ابتدایی از دید معلمان دوره ابتدایی شهرستان الیگودرز در سال تحصیلی 1395-1394

استاد راهنما: رقیه موسوی ، استاد مشاور: مهدی سبحانی نژاد ، دانشجو: ابراهیم شاهوردی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مهارتهای عملی مشاوره (در رویکردی یکپارچه)

سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 1395
کلیدواژه: مشاوره
ابر حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش ها در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (13)
مقاله کنفرانس (13)
پایان‌نامه (12)
کتاب (5)
محل نشر
اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی (2)
روانشناسی بالینی و شخصیت (2)
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) (2)
فرهنگ مشاوره و روان درمانی (2)
اب و خاک (1)
اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک (1)
اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران (1)
اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر (1)
بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین (1)
تحقیقات اب و خاک ایران (1)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات