نام و نام خانوادگی: فرخ حق رنجبر
تعداد اسناد علمی: 17
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

ابر حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش ها در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (7)
مقاله کنفرانس (6)
کتاب (4)
محل نشر
سلامت و روان شناسی (3)
روان شناسی سلامت (2)
کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی (2)
اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (1)
دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده (1)
دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و اسیب های اجتماعی (1)
روان شناسی کاربردی (1)
هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (1)
کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی (1)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات