نام و نام خانوادگی: محسن رسولی
تعداد اسناد علمی: 54
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

بررسی نقش واسطه‌ای عزت ‌نفس در رابطه بین سبک دلبستگی ناایمن و کژ کاری جنسی با دلزدگی زناشویی معتادان مواد افیونی

استاد راهنما: محسن رسولی ، استاد مشاور: علی محمد نظری ، دانشجو: نادر اعیادی مغانلو ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی سیاست های عربستان و قطر نسبت به گروه دولت اسلامی (داعش) 2015-2011

استاد راهنما: فرهاد درویشی ، دانشجو: محسن رسولی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - دانشکده علوم اجتماعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تهیه و مشخصه یابی کامپوزیت درجای AlxNiy-Al از روش مذاب خورانی فعال

دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران - 1395
ابر حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش ها در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (24)
مقاله نشریه (15)
کتاب (11)
مقاله کنفرانس (4)
محل نشر
روان پرستاری (2)
نسیم تندرستی (2)
افق دانش (1)
اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی (1)
تازه های رواندرمانی (1)
خیمه (1)
دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1)
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران (1)
زن و جامعه (1)
سلامت کار ایران (1)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات