تعداد کنفرانس های آینده: 163 مورد
1. ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15
تاریخ برگزاری: 1396/11/03 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی هوای پاک
آدرس وبسایت: http://aqm.sharif.ir
2. کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و مهندسی صنایع
تاریخ برگزاری: 1396/11/04 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://confmod.ir/fa
3. هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ‌های نوین
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/02
تاریخ برگزاری: 1396/11/04 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع امام حسین (ع)- دانشکده و پژوهشکده علوم پایه
آدرس وبسایت: http://nbc7.ihu.ac.ir
4. چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/04 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
آدرس وبسایت: http://ictck-2018.ir
5. کنگره ملی برنامه ریزی ،مدیریت طراحی و اقتصاد شهری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/05 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://ideconf.ir
6. کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/05 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های توسعه داتیس
آدرس وبسایت: http://dmci.ir
7. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/01
تاریخ برگزاری: 1396/11/06 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
آدرس وبسایت: http://modiriatsakht.org/fa
8. سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/08 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا
آدرس وبسایت: http://iipmc.com
9. دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/28
تاریخ برگزاری: 1396/11/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان البرز
آدرس وبسایت: http://conference.pnu.ac.ir/alborz-business
10. دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران
تاریخ برگزاری: 1396/11/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی طب اورژانس ایران
آدرس وبسایت: http://acem.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات