تعداد کنفرانس های آینده: 11 مورد
1. یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )
تاریخ ارسال مقالات: 1396/03/15
تاریخ برگزاری: 1396/06/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
آدرس وبسایت: http://www.11thivsc.ir
2. هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/02/01
تاریخ برگزاری: 1396/06/05 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
آدرس وبسایت: http://www.fdc2017.ir
3. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/03/01
تاریخ برگزاری: 1396/06/06 (زمان باقی مانده: 6 روز)
برگزار کننده: انجمن علوم خاک ایران-دانشگاه صنعتی اصفهان
آدرس وبسایت: http://www.soilcong15.iut.ac.ir/fa
4. هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 1396/06/07 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
برگزار کننده: انجمن علمی میکروب شناسی ایران
آدرس وبسایت: http://ismcongress.ir
5. چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
تاریخ ارسال مقالات: 1396/02/31
تاریخ برگزاری: 1396/06/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس وبسایت: http://ncier96.uk.ac.ir
6. کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری: 1396/07/18 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 19 روز)
برگزار کننده: دانشگاه گیلان
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/csesd95
7. چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/03/22
تاریخ برگزاری: 1396/07/25 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 26 روز)
برگزار کننده: کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
آدرس وبسایت: http://www.ltbd2017.ir
8. ششمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
تاریخ برگزاری: 1396/07/26 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس وبسایت: http://www.whc2017.ir
9. سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/01/31
تاریخ برگزاری: 1396/08/24 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 25 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران (دانشگاه بیرجند)
آدرس وبسایت: http://conf.birjand.ac.ir/archconf3
10. سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
تاریخ ارسال مقالات: 1396/04/10
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
آدرس وبسایت: http://seminar.mui.ac.ir/ihepc