تعداد کنفرانس های آینده: 3 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: مهر 1396
1. کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری: 1396/07/18 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 19 روز)
برگزار کننده: دانشگاه گیلان
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/csesd95
2. چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/03/22
تاریخ برگزاری: 1396/07/25 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 26 روز)
برگزار کننده: کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
آدرس وبسایت: http://www.ltbd2017.ir
3. ششمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
تاریخ برگزاری: 1396/07/26 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس وبسایت: http://www.whc2017.ir