تعداد کنفرانس های آینده: 1 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: آبان 1396
1. سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/01/31
تاریخ برگزاری: 1396/08/24 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 25 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران (دانشگاه بیرجند)
آدرس وبسایت: http://conf.birjand.ac.ir/archconf3
تاریخ برگزاری
استان