تعداد کنفرانس های آینده: 33 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: آبان 1396
1. سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/11
تاریخ برگزاری: 1396/08/02
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
آدرس وبسایت: http://tsconf.ir/fa
2. ششمین همایش سراسری طب و قضا
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/02
برگزار کننده: سازمان پزشکی قانونی کشور
آدرس وبسایت: http://www.lmo.ir
3. چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/05/25
تاریخ برگزاری: 1396/08/02
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اراک-انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
آدرس وبسایت: http://www.icme2017.ir
4. اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/10
تاریخ برگزاری: 1396/08/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: شرکت پژوهش محوران آرمان دریا- پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی- مرکز اقیانوس شناسی چابهار
آدرس وبسایت: http://armandarya.com
5. نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
آدرس وبسایت: http://lawi.ir
6. چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران، آبان ۹۶
تاریخ برگزاری: 1396/08/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
آدرس وبسایت: http://ihbm.sbu.ac.ir/IHBM-1
7. اولین همایش ملی شورورزی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/05
تاریخ برگزاری: 1396/08/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات شوری
آدرس وبسایت: http://1cba.areeo.ac.ir
8. اولین کنفرانس ملی نگرش های جدید و کاربردی در برنامه ریزی درسی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/20
تاریخ برگزاری: 1396/08/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
آدرس وبسایت: http://www.naacp2017.ir/fa
9. ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
تاریخ ارسال مقالات: 1396/05/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/06 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
آدرس وبسایت: http://imatconf.com/fa
10. اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/08 (زمان باقی مانده: 6 روز)
برگزار کننده: پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
آدرس وبسایت: http://www.rcowa.ir
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات