تعداد کنفرانس های آینده: 1 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: آذر 1396
1. سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
تاریخ ارسال مقالات: 1396/04/10
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
آدرس وبسایت: http://seminar.mui.ac.ir/ihepc
تاریخ برگزاری