تعداد کنفرانس های آینده: 8 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: دی 1396
1. اولین همایش ملی قرآن باوری،انسان معاصر و دانش روز
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/30 (زمان باقی مانده: 4 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/10/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه)
برگزار کننده: دانشکده اصول الدین
آدرس وبسایت: http://osoolqom.ir
2. پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/30
تاریخ برگزاری: 1396/10/05 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
آدرس وبسایت: http://www.5icsau.com
3. دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/03 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/10/07 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی خاوران
آدرس وبسایت: http://12thsastech.khi.ac.ir/Architecture/Default.aspx
4. هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران میراث علم و جامعه
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/01
تاریخ برگزاری: 1396/10/12 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: موزه ملی علوم و فناوری ایران
آدرس وبسایت: http://www.irstm.ir/?p=8563
5. کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/05 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/10/16 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 14 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شهریار
آدرس وبسایت: http://www.engineering2018.com
6. دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/20 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 18 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/10/25 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 23 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
آدرس وبسایت: http://mtim.ir
7. چهارمین کنگره مدیریت شهری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/15 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 13 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/10/27 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 25 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
آدرس وبسایت: http://tsdi.ir
8. کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/25 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 23 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/10/27 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 25 روز)
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
آدرس وبسایت: http://www.confmt.com
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات