تعداد کنفرانس های آینده: 14 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: بهمن 1396
1. چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 18 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/04 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
آدرس وبسایت: http://ictck-2018.ir
2. کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/20 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 18 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/05 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های توسعه داتیس
آدرس وبسایت: http://dmci.ir
3. سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/08 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا
آدرس وبسایت: http://iipmc.com
4. اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/10 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 8 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/10 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: موسسه فرهنگی هنری بام پژوهش پرواز جنوب
آدرس وبسایت: http://www.apsn.bamresearch.com/fa
5. اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/11 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 9 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس وبسایت: http://cmme2018.ir
6. دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشگران اندیشمند
آدرس وبسایت: http://www.ltlt.ir/index.php/en
7. دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشگران اندیشمند
آدرس وبسایت: http://www.llld.ir/en
8. چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشگران اندیشمند
آدرس وبسایت: http://eltl.ir/en
9. دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/09 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 7 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/14 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 12 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
آدرس وبسایت: http://dupi.ir
10. هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 18 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/17 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/isiwe8
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات