تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: اردیبهشت 1397
1. دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/30 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 28 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/02/12 (زمان باقی مانده: 6 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران
آدرس وبسایت: http://www.persiangulf-co.ir
2. اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/01/15 (زمان باقی مانده: 5 ماه و 12 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/02/19 (زمان باقی مانده: 6 ماه و 17 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
آدرس وبسایت: https://asmconf.ir
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات