تعداد کنفرانس های آینده: 1 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: شهریور 1397
1. هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/05/15 (زمان باقی مانده: 6 ماه و 16 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/06/14 (زمان باقی مانده: 7 ماه و 16 روز)
برگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران-دانشگاه شهرکرد
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/17hydro96
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات