تعداد کنفرانس های آینده: 7 مورد
فیلترها استان: آذربایجان شرقی
1. اولین کنفرانس ملی نگرش های جدید و کاربردی در برنامه ریزی درسی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/20
تاریخ برگزاری: 1396/08/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
آدرس وبسایت: http://www.naacp2017.ir/fa
2. همایش توسعه پایدار و بهره وری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/20
تاریخ برگزاری: 1396/08/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی- واحد اهر
آدرس وبسایت: http://conference.pnu.ac.ir/AzSharghi-aharsde
3. همایش ملی آموزش حقوق شهروندی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/21
تاریخ برگزاری: 1396/08/24 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
آدرس وبسایت: http://citizenshiprights.azaruniv.ac.ir/index.php
4. دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/10
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
آدرس وبسایت: http://www.naame2017.ir/fa
5. همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان -دانشگاه تبریز
آدرس وبسایت: http://1esaconf.ir/default.aspx
6. همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 18 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/09/28 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 26 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی پژوهشی دانش پژوهان پویای پردیس ایرانیان
آدرس وبسایت: http://conf.unpardis.com
7. کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/30
تاریخ برگزاری: 1396/09/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 28 روز)
برگزار کننده: دانشگاه ه تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه علمی کاربردی
آدرس وبسایت: http://www.cau2018.ir/fa
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات