تعداد کنفرانس های آینده: 5 مورد
فیلترها استان: خراسان شمالی
1. کنگره ملی برنامه ریزی ،مدیریت طراحی و اقتصاد شهری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/05 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://ideconf.ir
2. اولین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/17
تاریخ برگزاری: 1396/11/17 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://yarconf.ir
3. اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/18
تاریخ برگزاری: 1396/11/18 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 2 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://muconf.ir
4. اولین کنفرانس تخصصی شهرسازی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/01
تاریخ برگزاری: 1396/11/18 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 2 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://khconf.ir
5. اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/19
تاریخ برگزاری: 1396/11/18 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 2 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://iraniconf.ir
تاریخ برگزاری
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات