تعداد کنفرانس های آینده: 7 مورد
فیلترها استان: خوزستان
1. اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15
تاریخ برگزاری: 1396/11/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس وبسایت: http://cmme2018.ir
2. چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/09
تاریخ برگزاری: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشگران اندیشمند
آدرس وبسایت: http://eltl.ir/en
3. کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/25
تاریخ برگزاری: 1396/11/18 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 2 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://ceitconf.ir/fa
4. کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/06 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان
آدرس وبسایت: http://3mconf.ir/fa
5. اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/09 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
آدرس وبسایت: http://ramin.ac.ir/conferences/fa
6. پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/20
تاریخ برگزاری: 1396/12/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس وبسایت: https://idnc.ir
7. همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/20
تاریخ برگزاری: 1396/12/16 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 14 روز)
برگزار کننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان
آدرس وبسایت: http://klisa.ir
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات