تعداد کنفرانس های آینده: 3 مورد
فیلترها استان: خوزستان
1. اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/11 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 9 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس وبسایت: http://cmme2018.ir
2. چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشگران اندیشمند
آدرس وبسایت: http://eltl.ir/en
3. اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/15 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 13 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/09 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
آدرس وبسایت: http://ramin.ac.ir/conferences/fa
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات