تعداد کنفرانس های آینده: 1 مورد
فیلترها استان: سمنان
1. هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/02/01
تاریخ برگزاری: 1396/06/05 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
آدرس وبسایت: http://www.fdc2017.ir
تاریخ برگزاری