تعداد کنفرانس های آینده: 6 مورد
فیلترها استان: فارس
1. نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/01
تاریخ برگزاری: 1396/11/26 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
آدرس وبسایت: http://lin.shirazconf.ir
2. نخستین کنفرانس ملی بیمه،مدیریت و اقتصاد مقاومتی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/30
تاریخ برگزاری: 1396/12/05 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 4 روز)
برگزار کننده: مرکز توسعه آموزش های نوین ایران
آدرس وبسایت: http://inmre.com
3. دومین همایش ملی مسکن ایرانی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/22 (زمان باقی مانده: 3 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/12/09 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
آدرس وبسایت: http://conf.iaushiraz.ac.ir/maskan2017/fa
4. اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی،علوم تربیتی و علوم انسانی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/27 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 5 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/10 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 9 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
آدرس وبسایت: http://kaues.com/fa
5. نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/16
تاریخ برگزاری: 1396/12/14 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: دانشکده خبر شیراز
آدرس وبسایت: http://shirazkhabar.org
6. اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/30
تاریخ برگزاری: 1397/02/05 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه فسا
آدرس وبسایت: http://conf.fasau.ac.ir/geoenv1/fa
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات