تعداد کنفرانس های آینده: 1 مورد
فیلترها استان: فارس
1. ششمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
تاریخ برگزاری: 1396/07/26 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس وبسایت: http://www.whc2017.ir
تاریخ برگزاری