تعداد کنفرانس های آینده: 3 مورد
فیلترها استان: فارس
1. پنجمین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/08/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر
آدرس وبسایت: http://int5psy.com/fa
2. پنجمین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/09/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر
آدرس وبسایت: http://www.int5hum.com/fa
3. سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/30
تاریخ برگزاری: 1396/09/29 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیراز - گروه مهندسان مشاور پارس چگالش
آدرس وبسایت: http://sdrc3.ir/fa
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات