تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها استان: قم
1. ششمین همایش سراسری طب و قضا
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/02
برگزار کننده: سازمان پزشکی قانونی کشور
آدرس وبسایت: http://www.lmo.ir
2. اولین همایش ملی قرآن باوری،انسان معاصر و دانش روز
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/30 (زمان باقی مانده: 4 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/10/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه)
برگزار کننده: دانشکده اصول الدین
آدرس وبسایت: http://osoolqom.ir
تاریخ برگزاری
شهر
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات