تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها استان: کرمان
1. هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 18 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/17 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/isiwe8
2. همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 28 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/10 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: دادگستری کل استان کرمان
آدرس وبسایت: http://kpvnc.ir/fa
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات