تعداد کنفرانس های آینده: 3 مورد
فیلترها استان: کرمان
1. اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/30
تاریخ برگزاری: 1396/11/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس وبسایت: http://ptap.uk.ac.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx
2. هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/17 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/isiwe8
3. همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/30
تاریخ برگزاری: 1396/12/10 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 9 روز)
برگزار کننده: دادگستری کل استان کرمان
آدرس وبسایت: http://kpvnc.ir/fa
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات