تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها استان: گیلان
1. کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
تاریخ برگزاری: 1396/09/16 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
آدرس وبسایت: http://www.conf2017.ir
2. دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن
تاریخ برگزاری: 1396/11/26 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 25 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
آدرس وبسایت: http://concretetech.ir/fa
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات