تعداد کنفرانس های آینده: 1 مورد
فیلترها استان: گیلان
1. کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری: 1396/07/18 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 19 روز)
برگزار کننده: دانشگاه گیلان
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/csesd95
تاریخ برگزاری