تعداد کنفرانس های آینده: 1 مورد
فیلترها استان: مازندران
1. سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/31
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آدرس وبسایت: http://ichmt2017.ir/fa
تاریخ برگزاری
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات