تعداد کنفرانس های آینده: 1 مورد
فیلترها استان: مازندران
1. یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )
تاریخ ارسال مقالات: 1396/03/15
تاریخ برگزاری: 1396/06/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
آدرس وبسایت: http://www.11thivsc.ir
تاریخ برگزاری