تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها استان: مازندران
1. چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/13 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 5 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/26 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
آدرس وبسایت: http://acu2018.ir
2. چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/20 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 5 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/27 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
آدرس وبسایت: http://ame2017.ir
تاریخ برگزاری
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات