تعداد کنفرانس های آینده: 6 مورد
فیلترها استان: همدان
1. دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/22 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/09 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه همایش
آدرس وبسایت: http://www.gardeshco.ir
2. چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان "همایش ملی هزاره باباطاهر "
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/15
تاریخ برگزاری: 1396/12/09 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا
آدرس وبسایت: http://mafakher-hamedan.ir/Pages/Default.aspx
3. دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/27 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/14 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 12 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه همایش
آدرس وبسایت: http://www.oilconf.ir
4. دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
تاریخ ارسال مقالات: 1396/12/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/17 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
آدرس وبسایت: http://amem2018.ir/fa/index.php
5. دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/12/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
تاریخ برگزاری: 1396/12/19 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 17 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه همایش
آدرس وبسایت: http://www.varzeshconf.ir
6. دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
تاریخ ارسال مقالات: 1396/12/07 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 5 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/24 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 22 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه همایش
آدرس وبسایت: http://www.homran.ir
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات