تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها استان: اردبیل
1. کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/04/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/22 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
آدرس وبسایت: http://icbla.ir/fa
2. چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/30
تاریخ برگزاری: 1396/09/09 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی نوین اردبیل
آدرس وبسایت: http://www.emc-conf.ir
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات