تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها استان: البرز
1. کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/12/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
تاریخ برگزاری: 1396/12/10 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 9 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه کنفرانس
آدرس وبسایت: http://manageaccount2017.com/fa
2. کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/12/05 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 14 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شهریار
آدرس وبسایت: http://www.agriculture2018.com/fa
تاریخ برگزاری
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات