تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها استان: اصفهان
1. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/03/01
تاریخ برگزاری: 1396/06/06 (زمان باقی مانده: 6 روز)
برگزار کننده: انجمن علوم خاک ایران-دانشگاه صنعتی اصفهان
آدرس وبسایت: http://www.soilcong15.iut.ac.ir/fa
2. سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
تاریخ ارسال مقالات: 1396/04/10
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
آدرس وبسایت: http://seminar.mui.ac.ir/ihepc