تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها استان: اصفهان
1. دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/05/01
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - دانشگاه صنعتی اصفهان
آدرس وبسایت: http://mvip2017.iut.ac.ir/fa
2. سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
تاریخ ارسال مقالات: 1396/04/10
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
آدرس وبسایت: http://seminar.mui.ac.ir/ihepc
تاریخ برگزاری
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات