تعداد کنفرانس های آینده: 11 مورد
فیلترها استان: اصفهان
1. هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/15
تاریخ برگزاری: 1396/11/24 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
آدرس وبسایت: http://surfaceseminar.ir/index.php?&slct_pg_id=49&sid=1&slc_lang=fa
2. ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/15
تاریخ برگزاری: 1396/11/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر - انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران ایران
آدرس وبسایت: http://congress.iaukhsh.ac.ir
3. سومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/30
تاریخ برگزاری: 1396/11/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
آدرس وبسایت: http://cgco2018.ui.ac.ir/fa
4. دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/30 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه هشت بهشت اصفهان
آدرس وبسایت: http://res2017.ir/fa
5. سومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/12/03 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیخ بهایی
آدرس وبسایت: http://maaconf.ir/fa
6. هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
تاریخ برگزاری: 1396/12/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 14 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)
آدرس وبسایت: http://conference.khuisf.ac.ir
7. کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/30 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/16 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: دانشگاه فرزانگان اصفهان
آدرس وبسایت: http://caumconf.ir/fa
8. همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/20 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 5 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/17 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 16 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://ncss.ir/fa
9. ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/14 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/17 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 16 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)
آدرس وبسایت: http://www.ncniee.ir/fa
10. اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/29
تاریخ برگزاری: 1397/02/05 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان
آدرس وبسایت: http://wacowc2018.iut.ac.ir/en
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات