تعداد کنفرانس های آینده: 3 مورد
فیلترها استان: تهران
1. هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 1396/06/07 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
برگزار کننده: انجمن علمی میکروب شناسی ایران
آدرس وبسایت: http://ismcongress.ir
2. چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/03/22
تاریخ برگزاری: 1396/07/25 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 26 روز)
برگزار کننده: کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
آدرس وبسایت: http://www.ltbd2017.ir
3. سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/01/31
تاریخ برگزاری: 1396/08/24 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 25 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران (دانشگاه بیرجند)
آدرس وبسایت: http://conf.birjand.ac.ir/archconf3