تعداد کنفرانس های آینده: 52 مورد
فیلترها استان: تهران
1. ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15
تاریخ برگزاری: 1396/11/03 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی هوای پاک
آدرس وبسایت: http://aqm.sharif.ir
2. کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و مهندسی صنایع
تاریخ برگزاری: 1396/11/04 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://confmod.ir/fa
3. کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/05 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های توسعه داتیس
آدرس وبسایت: http://dmci.ir
4. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/01
تاریخ برگزاری: 1396/11/06 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
آدرس وبسایت: http://modiriatsakht.org/fa
5. سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/08 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا
آدرس وبسایت: http://iipmc.com
6. دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران
تاریخ برگزاری: 1396/11/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی طب اورژانس ایران
آدرس وبسایت: http://acem.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa
7. هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/15
تاریخ برگزاری: 1396/11/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: انجمن سازه های فولادی ایران
آدرس وبسایت: http://isssconf.com
8. دومین همایش ملی علوم مهندسی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: شرکت توسعه دانش فرزانگان ایرانیان
آدرس وبسایت: http://nesc.ir
9. دومین همایش ملی علوم انسانی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/13 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: شرکت توسعه دانش فرزانگان ایرانیان
آدرس وبسایت: http://nhsc.ir
10. اولین همایش الکترونیکی کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرآیند ها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/15
تاریخ برگزاری: 1396/11/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته)
برگزار کننده: شرکت تعاونی آموزشی فرزانگان دانش راه
آدرس وبسایت: http://amipa2018.ir/fa
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات