تعداد کنفرانس های آینده: 163 مورد
11. اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://ebuconf.ir
12. دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/15
تاریخ برگزاری: 1396/11/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود
آدرس وبسایت: http://www.amayeshconf96.ir/fa
13. هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/15
تاریخ برگزاری: 1396/11/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: انجمن سازه های فولادی ایران
آدرس وبسایت: http://isssconf.com
14. اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/10
تاریخ برگزاری: 1396/11/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: موسسه فرهنگی هنری بام پژوهش پرواز جنوب
آدرس وبسایت: http://www.apsn.bamresearch.com/fa
15. اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/30
تاریخ برگزاری: 1396/11/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس وبسایت: http://ptap.uk.ac.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx
16. اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15
تاریخ برگزاری: 1396/11/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس وبسایت: http://cmme2018.ir
17. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/18
تاریخ برگزاری: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی تاکستان
آدرس وبسایت: http://confme.com/fa
18. دومین همایش ملی علوم مهندسی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: شرکت توسعه دانش فرزانگان ایرانیان
آدرس وبسایت: http://nesc.ir
19. دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/09
تاریخ برگزاری: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشگران اندیشمند
آدرس وبسایت: http://www.ltlt.ir/index.php/en
20. دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/09
تاریخ برگزاری: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشگران اندیشمند
آدرس وبسایت: http://www.llld.ir/en
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات