تعداد کنفرانس های آینده: 125 مورد
11. اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/10
تاریخ برگزاری: 1396/08/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه بجنورد
آدرس وبسایت: http://csia.ub.ac.ir
12. اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/01
تاریخ برگزاری: 1396/08/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علم و فرهنگ
آدرس وبسایت: http://www.ncbm.ir/fa
13. اولین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر (IECT-2017)
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/Iect
14. همایش توسعه پایدار و بهره وری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/20
تاریخ برگزاری: 1396/08/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی- واحد اهر
آدرس وبسایت: http://conference.pnu.ac.ir/AzSharghi-aharsde
15. کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دایمی کنگره
آدرس وبسایت: http://www.t.icnf.ir
16. کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دایمی کنگره
آدرس وبسایت: http://www.ejpsconf.ir
17. کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/05 (زمان باقی مانده: 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/08/17 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: موسسه اموزش عالی فروردین
آدرس وبسایت: http://www.conference21.ir
18. پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/20
تاریخ برگزاری: 1396/08/22 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: وزارت راه و شهرسازی- موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو- پژوهشکده سوانح طبیعی - دبیرخانه دائمی کنفرانس
آدرس وبسایت: http://ifmc.ir
19. کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/04/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/22 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
آدرس وبسایت: http://icbla.ir/fa
20. همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/17 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/08/23 (زمان باقی مانده: 3 هفته)
برگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گستر
آدرس وبسایت: http://maaci.ir
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات