تعداد کنفرانس های آینده: 163 مورد
21. چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/09
تاریخ برگزاری: 1396/11/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشگران اندیشمند
آدرس وبسایت: http://eltl.ir/en
22. دومین همایش ملی علوم انسانی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/13 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: شرکت توسعه دانش فرزانگان ایرانیان
آدرس وبسایت: http://nhsc.ir
23. دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/11/14 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
آدرس وبسایت: http://dupi.ir
24. کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/30
تاریخ برگزاری: 1396/11/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: مرکز توسعه آموزش های نوین ایران -Usain, Golden Cloud
آدرس وبسایت: http://www.manecac.ir/index.php
25. کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران
آدرس وبسایت: http://cssg.ir
26. اولین همایش الکترونیکی کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرآیند ها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/15
تاریخ برگزاری: 1396/11/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: شرکت تعاونی آموزشی فرزانگان دانش راه
آدرس وبسایت: http://amipa2018.ir/fa
27. اولین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/17
تاریخ برگزاری: 1396/11/17 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://yarconf.ir
28. همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/17 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
آدرس وبسایت: http://re.aliabadiau.ac.ir
29. سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/22
تاریخ برگزاری: 1396/11/17 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
آدرس وبسایت: http://peconf.ir/fa
30. کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/30
تاریخ برگزاری: 1396/11/17 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: مرکز توسعه آموزش های نوین ایران -Usain, Golden Cloud
آدرس وبسایت: http://humlaws.ir
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات