تعداد کنفرانس های آینده: 125 مورد
21. کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/30
تاریخ برگزاری: 1396/08/24 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
آدرس وبسایت: http://irurbanconf.ir/index.php
22. اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/31
تاریخ برگزاری: 1396/08/24 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شمال -معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آدرس وبسایت: http://www.icceconf.com
23. همایش ملی آموزش حقوق شهروندی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/21
تاریخ برگزاری: 1396/08/24 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
آدرس وبسایت: http://citizenshiprights.azaruniv.ac.ir/index.php
24. سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/01/31
تاریخ برگزاری: 1396/08/24 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران (دانشگاه بیرجند)
آدرس وبسایت: http://conf.birjand.ac.ir/archconf3
25. پنجمین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/08/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر
آدرس وبسایت: http://int5psy.com/fa
26. پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/08/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی کیان پژوهان
آدرس وبسایت: http://newideaconf.com
27. چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/08/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
آدرس وبسایت: http://bme2017.ir
28. کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی سجاد
آدرس وبسایت: http://confca.com
29. هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/05 (زمان باقی مانده: 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/08/27 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان
آدرس وبسایت: http://www.finmgt.ir/fa
30. پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/08/29 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
آدرس وبسایت: http://epconf.ir/fa
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات