چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://conf.maybodiau.ac.ir/law4/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/02
اخرین مهلت ثبت نام: 1396/11/20
تاریخ برگزاری: 1396/11/26
اطلاعات تماس
تلفن: 03532370150 -03532370163
آدرس: میبد - کیلومتر 3 جاده میبد یزد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد ، دبیرخانه همایش ها -کدپستی: 8965151567
موضوعات
نسبت میان ویژگی کارآمدی قانون و تحقق حاکمیت قانون
کارآمدی قانون در قوانین جزایی، مدنی، تجاری و آیین دادرسی
کارآمدی قانون در قوانین مالیاتی، گمرکی، بیمه، کار و تأمین اجتماعی
کارآمدی قانون در قوانین انتخاباتی، مطبوعات، احزاب ونهادهای مدنی
روش های ارزیابی کارآمدی قانون
نقش نهادهای دولتی و غیردولتی در ارزیابی کارآمدی قانون
فلسفه قانونگذاری، ارتقای کیفیت قانون و هدف نهایی آن
آسیب شناسی فرآیند قانونگذاری،کثرت نهادهای وضع قانون و سیاست زدگی واضعین قانون
آسیب شناسی رویه های اجرای قانون در قوه مجریه و دادگاهها
تورم قانونگذاری و کارآمدی نظام قانون گذاری
پیامدهای ناکارآمدی قانون و تأثیر آن بر حکمرانی خوب 
الزامات کارآمدی قانون از حیث حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
سایر موضوعات مرتبط و همچنین مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویان

telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات