هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
سطح برگزاری کنفرانس: سایر
آدرس وبسایت: http://www.fdc2017.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/02/01
اخرین مهلت ثبت نام: 1396/05/10
تاریخ برگزاری: 1396/06/05
اطلاعات تماس
ایمیل: fd2017@shahroodut.ac.ir
تلفن: 32300258-023
موضوعات
جریان‌های آرام
جریان‌های متلاطم
پایداری جریان
جریان‌های تراکم‌ ناپذیر
جریان‌های تراکم‌پذیر
جریان‌های بیولوژیک
لایه‌های مرزی
شاره‌های غیرنیوتنی
جریان های با سطح آزاد
جریان‌های دوفازی و چندفازی
جریان‌های همراه با احتراق
جریان‌های رقیق
جریان در محیط‌های متخلخل
دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی (جوی و اقیانوسی)
کاربرد سنجش از دور در مطالعه شاره های محیطی
دینامیک شاره های زیست محیطی
اثرات شناوری و دوران در جریان
انتقال جرم و گرما
جریان‌های با سطح آزاد
کاربرد شاره‌ها در مهندسی پزشکی
روش‌های اندازه‌گیری و کنترل جریان
دینامیک شاره‌ها در مقیاس کوچک (میکرو و نانو)
دینامیک شاره ها در مهندسی سازه های دریایی و مهندسی کشتی
دینامیک شاره‌ها با اثرات میدان مغناطیسی و الکتریکی
نانوشاره‌ها
بایو مکانیک
مهندسی بافت
سایر

telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات