اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

برگزار کننده:
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://hamyarconf.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/26
تاریخ برگزاری: 1396/10/25
اطلاعات تماس
تلفن: 09150874680-09355366739
موضوعات
جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی،برنامه ریزی شهری و آماده سازی زمین ،مدیریت محیط زیست ،تغیرات آب و هوایی و مهندسی محیط زیست،تمامی حوزه های دانش جغرافیاو حوزه های مرتبط با محیط زیست و...

telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات