کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار

برگزار کننده: دانشگاه گیلان
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/csesd95
تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری: 1396/07/18 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 19 روز)
اطلاعات تماس
ایمیل: csesd2017@gmail.com
موضوعات
توسعه دریای خزر

نفت وگاز
حمل و نقل دریایی
صید و صیادی
توریسم واکوتوریسم
آلودگی دریای خزر
ترکیبات آلی
فلزات سنگین
بیولوژیکی
آبزیان دریای خزر
پلانگتون ها
نکتون ها