نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

برگزار کننده: دانشگاه رازی
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://ksh-urbanlife.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/05/15
تاریخ برگزاری: 1396/07/24
اطلاعات تماس
تلفن: 08338388077
آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
موضوعات
تعاملات اجتماعی، فضای اجتماعی، دیپلماسی شهری 
تعاملات اجتماعی:
کرمانشاه، شهری چند پاره
تاریخ تعاملات اجتماعی در کرمانشاه
مسئولیت اجتماعی: تعامل بنگاه ها وشهر
پرسه زنی در شهر- پیاده راه
فضای شهری و سرمایه اجتماعی
مناسک و حیات شهری
 
فضای اجتماعی:
سکنی گزینی
زیباسازی و تبلیغات محیطی
معلولین و مناسب سازی شهری
تولید اجتماعی فضای شهری
پدیدارشناسی مکان
نمادهای شهری
فضاهای مصرف
 
دیپلماسی شهری:
ارتباط بین فرهنگی
کرمانشاه و راه ارتباطی بین المللی
بازنمایی کرمانشاه در رسانه ها
هویت اجتماعی کرمانشاه
ارتباط با محیط پیرامون
سیاست فرهنگی شهر

telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات